Vad är minoritetsspråk

vad är minoritetsspråk

Minoritetsspråk är det språk som talas av en språklig minoritet i en stat där majoriteten av befolkningen talar ett annat språk. Vissa minoritetsspråk är också officiella språk, till eхempel svenskan i Finland. Se även[redigera | redigera wikitext]. Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk · Nationell minoritet. De tre minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska har en starkare ställning och större rättigheter än vad språken romani och jiddisch har. Ett antal kommuner utpekades som särskilda förvaltningsområden, där enskilda bland annat har rätt att använda språken i sina kontakter med domstolar och andra myndigheter  ‎Minoritetsspråkets ställning · ‎Källor. samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Sveriges nationella mino- riteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. En samlad svensk minoritetspolitik. Grunden för minoritetspolitiken finns i regeringens. vad är minoritetsspråk Europarådet övervakar sedan att konventionen följs. Samiskan utskjutande last egentligen inte ett språk utan flera olika, som också har olika dialekter även olika skriftspråk. Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag. Målet är att ge individer inom de nationella minoriteterna möjlighet att på samma villkor som andra medborgare få tillgång till mänskliga rättigheter och friheter. Det svenska teckenspråket hör tessinparken till de fem officiella minoritetsspråk för vilka Sverige skrivit under Europarådets konvention. Lagarna utvidgades sedan den 1 vad är minoritetsspråk

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *