Erytropoietin

erytropoietin

Bakgrund. Erytropoietin (EPO) bildas i njurarna och stimu- lerar benmärgens produktion av erytrocyter. Rekombinant humant EPO används terapeu- tiskt för anemibehandling i vissa fall. Avancerad njursvikt medför bristande endogen produktion av EPO, varför renal anemi är den viktigaste indikationen. Tillförsel kan även. Information från Läkemedelsverket 1. Erytropoietin och cancerrelaterad anemi. Behandlingsrekommendation. Erytropoietin och cancerrelaterad anemi. Behandlingsrekommendation. Denna rekommendation kan komma att revideras när fullständigare redovisning av studiedata och ytterligare studier blir tillgängliga. Miljöinformation Receptstatus Förmånsstatus. Janssen. Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta IE/ml (Färglös). Särskild receptblankett krävs. Rekombinant humant erytropoietin. Aktiv substans: Epoetin alfa. ATC-kod: B03XA Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen · Bipacksedel · Produktresumé · FASS.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *